جایگاه و ارزش انسان در نظام هستی
30 بازدید
محل نشر: همایش بین‌المللی دین و کرامت / مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/4/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت انسان مقدمه شناخت خالق نظام هستی است، این موضوع و تعیین جایگاه انسان در عالم کائنات از دیرباز مورد توجه ادیان و مکاتب گوناگون در اعصار مختلف بوده است. اسلام نیز به این موضوع به خوبی پرداخته و به انسان چنان جایگاه ویژه‌ای عطا کرده که در هیچ مکتبی به این اندازه نبوده است. خداوند متعال با دستان خود موجودی را از گل آفرید و از روح خویش بر او دمید و اسماء خویش را به او آموخت و چنان کرامتی عطا فرمود که به هیچ موجودی عنایت نفرموده بود. انسان را به‌عنوان خلیفه خود در زمین انتخاب، و ملائکه را امر بر سجده فرمود و وی را مفتخر به استادی فرشتگان کرد. انسان بالذات خلیفه و مظهر اسماء الهی است و برخی از آنان که به مقام انسان کامل رسیدند بالفعل به این مقام نائل شدند. طبیعت انسان دارای دو بُعد مثبت و منفی است که او را متمایز از دیگران می‌کند و در صورت ریاضت و تلاش و تقویت بُعد مثبت به مقامات عالیه می‌رسد و در صورت غفلت از حیوانات هم نازلتر می‌شود ولی در کل نوع انسان بر دیگر موجودات کرامت و فضیلت دارد. خداوند متعال با لطف خویش، کرامت ذاتی، خلافت الهی، علم به اسماء‌ و کرامت بر موجودات دیگر را به انسان عطا فرمود، امانت خویش را که دیگر موجودات از قبول آن اجتناب کرده بودند به گردن او نهاد و کل هستی را تحت اراده و تسخیر انسان قرار داد. درک جایگاه و ارزش حقیقی انسان برای فرشتگان مشکل بود و برای امثال ابلیس ممکن نبود، چنان‌که همین عدم درک ارزش انسان او را به ودای تباهی کشاند. واژگان کلیدی: انسان، کرامت انسانی، خلافت الهی، فضیلت انسانی، انسان کامل، سجده فرشتگان، تسخیر موجودات، اسماء الهی و ارزش انسان.