حجیت ظواهر قرآن کریم
34 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش نوآوری‌های قرآنی از صدر اسلام تا کنون
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/6/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از بحث‌های مهم در علوم قرآن و تفسیر، بحث حجیت ظواهر قرآن کریم و بررسی تحریف آن است. به گواهی تاریخ، دو کتاب آسمانی تورات و انجیل در طول زمان تحریف شده است و این نسخه‌های موجود، کتاب‌های نازل شده و دست نخورده نیستند. برخی از اندیشه‌وران بر این باورند که بخشی از قرآن کریم تحریف شده است و بر این اساس ظواهر آن حجیت ندارند و برخی دیگر بر این باورند که قرآن به هیچ عنوان تحریف نشده است و ظواهر آن حجیت دارد. نویسنده در این مقاله به بررسی هر یک از این اقوال پرداخته و فرضیه خود را مبنی بر عدم تحریف قرآن، و حجیت‌داشتن ظواهر آن با ارائه دلایل گوناگون به اثبات رسانده است و دیدگاه مقابل را نقد و بررسی کرده است. برخی از اخباریین به عدم حجیت ظواهر قرآن کریم باور دارند و در مقابل آنها اصولیین بر حجیت آن رای داده‌اند. واژگان کلیدی: قرآن کریم، حجت، حجیت، عدم حجیت، ظواهر قرآن، تحریف قرآن.