مصرف و مصرف‌گرایی از منظر اسلام و جامعه‌شناسی اقتصادی
37 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی شماره 34
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/10/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی