کرامت انسانی و اقتصاد
28 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » بهار 1387 - شماره 29 » (32 صفحه - از 111 تا 142)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/12/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان دو بُعد مادی و روحانی دارد و اسلام به هر دو بُعد آن توجه کرده است. در بُعد روحانی، در پی پرورش انسان‌های والایی است که به کمال رسیده‌اند و در بُعد مادی، رهنمون‌هایی را برای انسان دارد تا وی در راستای هدف‌های معنوی، نهایت بهره‌وری را از لذت‌های مادی و دنیوی ببرد و این‌دو مقوله در اسلام جدا از هم نیستند برخلاف دیگر نظام‌های اقتصادی که در پی هدف‌های مادی هستند. این مقاله اثرات مقوله‌ای به نام کرامت انسانی را که از جمله مقوله‌های اخلاقی و ارزشی بخش اقتصاد است بر کنش‌ها و رفتارهای اقتصادی بررسی می‌کند،‌ نویسنده بر این باور است که انگیزه‌ها و رفتارهای «انسان کریم» با اهداف نظام اقتصادی اسلام سازگار است و برای رسیدن به این مطلب ضمن تبیین مفهوم، اقسام و مراتب کرامت انسانی و بیان ویژگی‌های اقتصادی انسان کریم، انگیزه‌ها و رفتارهای وی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را مطرح می‌کند و به این نتیجه‌ها رسیده است: 1. انسان کریم برخلاف انسان اقتصادی نظام سرمایه‌داری، با اهمیت دادن به منافع جمعی و رعایت موازین الاهی در پی بیشینه‌کردن سرجمع لذت‌های مادی و معنوی است؛ 2. انگیزه‌ها و رفتارهای اقتصادی انسان کریم در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام است و با آنها مطابقت دارد؛ 3. برپایی صحیح و اجرای مناسب نظام اقتصادی اسلام کرامت انسانی را پدید یا حفظ می‌کند. واژگان کلیدی: انسان، کرامت انسانی، نظام اقتصادی اسلام، لذت‌های مادی و معنوی، رفتارها و کنش‌های اقتصادی.